the-application-of-nowhons-laws-of-motion

موضوع :

علوم

نوع :

پویانمایی

توضیح :

دانش آموزان قانون های حرکت نیوتن  را یاد می گیرند. دانش آموزان اغلب، مثال های واقعی در زندگی روزمره که بوسیله قوانین حرکت نیوتن توضیح داده می شود را می یابند. دانش آموزان چند مثال از قوانین حرکت نیوتن، از جمله ترمز خودرو، فعالیت های ورزشی، ترن های پارک های تفریحی، فعالیت های زمین ساخت ورقه ای زمین و پرتاب موشک را بررسی می کنند

پیش نیاز:

 ندارد.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۳۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان هشتم تا دهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • قانون اول نیوتن (لختی یا اینرسی) را توضیح دهد.
  • قانون دوم نیوتن( شتاب و نیرو) را توضیح دهد.
  • قانون سوم نیوتن (قانون کنش و واکنش) را توضیح دهد.
10,000 ریال – خرید و دانلود فایل