the-density-of-marbles

موضوع :

علوم

نوع :

آزمایش

توضیح :

دانش آموزان چگالی را به‌عنوان نسبت جرم به حجم یک ماده تعریف می کند و بیان می کند که این ویژگی شاخص می‌تواند به تشخیص مواد از همدیگر کمک کند. دانش آموزان  جرم و حجم گوی های ساخته شده از مواد مختلف را اندازه گیری می کند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با واژه های جرم و حجم آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۲۵ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان هفتم تا نهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • چگالی را به‌عنوان نسبت جرم به حجم یک ماده تعریف کند و بیان کند که این ویژگی شاخص می‌تواند به تشخیص مواد از همدیگر کمک کند.
  • توضیح دهد که نسبت جرم به حجم یک ماده همیشه ثابت است.
  • توضیح دهد که وقتی نوع ماده تغییر می کند، نسبت جرم به حجم هم تغییر می‌کند.
20,000 ریال – خرید و دانلود فایل