the-water-cycle

موضوع :

علوم

نوع :

پویانمایی

توضیح :

دانش آموزان یاد می گیرند که چگونه آب بر روی زمین به طور طبیعی برگردانده می شود. دانش آموزان نگرشی در باره مراحل چرخه آب به دست می آوردند و خورشید را به عنوان  عاملی موثر در چرخه آب کشف می کنند.

پیش نیاز:

ندارد.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۲۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان پنجم تا هشتم

پیامدهای یادگیرنده:

  • چرخه آب را توضیح دهد.
    نحوه ارتباط بین خورشید و چرخه آب را توضیح دهد.
10,000 ریال – خرید و دانلود فایل