the-properties-of-bases

موضوع :

علوم

نوع :

آزمایش

توضیح :

دانش آموزان آزمایش هایی برای تعیین خواص مشترک بازها انجام می دهند. پس از شناسایی خواص مشترک بازها، دانش آموزان یاد می گیرند که بازها در محلول یون هیدروکسید تولید می کنند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با مفاهیم یون، pH و محلول ها آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۲۵ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان ششم تا نهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • توضیح دهد که بازها در محلول آبی، یون هیدروکسید تولید می‌کنند.
  • توضیح دهد که بازها کاغذ لیتموس را آبی‌رنگ می‌کنند.
  • مثال‌هایی از مواد دارای خاصیت بازی بیان کند.

 

20,000 ریال – خرید و دانلود فایل