the-properties-of-acids

موضوع :

علوم

نوع :

آزمایش

توضیح :

در آزمایشی، دانش آموزان خواص اسیدهای پیدا می کنند و یاد می گیرند که چگونه  اسیدها را تشخیص دهند. آن ها چگونگی واکنش بین اسیدها با فلزات، کربنات، و کاغذ تورنسل را مشاهده می کنند و نتایج مشاهدات خود را در یک گزارش آزمایش ثبت می کنند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با مفاهیم یون، pH و محلول ها آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۲۵ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان ششم تا نهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • توضیح دهد که اسیدها در محلول آبی، یون هیدروژن تولید می‌کنند.
  • ایجاد خوردگی در فلزات را به‌عنوان یکی از ویژگی‌های اسیدها معرفی کند.
  • واکنش با کربنات‌ها را به‌عنوان یکی از ویژگی‌های اسیدها معرفی کند.

 

20,000 ریال – خرید و دانلود فایل