endothermic-and-exothermic-reactions

موضوع :

علوم

نوع :

توسعه مفاهیم

توضیح :

دانش آموزان واکنش گرماده و گرماگیر را آزمایش می کنند و درباره تغییرات انرژی گرمایی در واکنش های شیمیایی مطالبی را یاد می گیرند. دانش آموزان تفاوت بین این دو واکنش و همچنین نحوه استفاده از آن ها را یاد می گیرند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید، پیوندهای شیمیایی، واکنش های شیمیایی، انرژی، گرما، و دما را درک کنند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۲۵ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان ششم تا نهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • توضیح دهد که واکنش‌های گرماگیر، از محیط اطراف خود، انرژی جذب می‌کنند.
  • توضیح دهد که واکنش‌های گرماده، گرما آزاد می‌کنند.
  • تشخیص دهد که یک واکنش، گرماگیر است یا گرماده.
20,000 ریال – خرید و دانلود فایل