balanced-and-unbalanced-forces

موضوع :

علوم

نوع :

آزمایش

توضیح :

در آزمایشی، دانش آموزان، به بررسی اثر نیروهای متوازن و نامتوازن بر روی یک جسم می پردازند و پس از مشاهده اثر دونیروی متوازن در جهت مخالف هم بر یک جسم ساکن به بررسی  دونیروی نامتوازن بر جسم ساکن می پردازند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با مفهوم نیروی آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۳۵ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان هفتم تا نهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • توضیح دهد هنگامی‌که دونیروی متوازن در جهت مخالف هم بر جسم ساکنی وارد شود، آن جسم حرکت نمی‌کند.
  •  توضیح دهد هنگامی‌که دونیروی نامتوازن بر جسم ساکنی وارد شود، آن جسم در جهت نیروی بزرگ‌تر حرکت می‌کند.
  •  نیروی خالص را تعریف کند. نیروی واحدی که می‌تواند جایگزین همه نیروهای مؤثر بر روی یک جسم شود.
  •  توضیح دهد هنگامی‌که نیروی خالص بر روی یک جسم افزایش می‌یابد، شتاب جسم نیز بیشتر می‌شود.
  •  نیروی خالص بر روی یک جسم را محاسبه کرده و جهت حرکت آن را پیش‌بینی نماید.
20,000 ریال – خرید و دانلود فایل