energy-sources-the-sun

موضوع :

علوم

نوع :

پویانمایی

توضیح :

دانش آموزان یاد می گیرند که خورشید از مهم ترین منابع انرژی در طبیعت است. علاوه بر این، دانش آموزان می آموزند که چگونه می توانند از  انرژی خورشیدی برای تولید گرمایش و  برق استفاده کنند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با مفهوم انرژی و منابع تجدید پذیر آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۳۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان هفتم تا دهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • توضیح دهد که خورشید مهمترین منبع انرژی است.
  • توضیح دهد که خورشید منبع انرژی پاک و تجدید پذیر است.
10,000 ریال – خرید و دانلود فایل