the-impact-of-energy-resources2

موضوع :

علوم

نوع :

پویانمایی

توضیح :

دانش آموزان در مورد مزایا و معایب استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، از جمله زمین گرمایی، زیستی  و انرژی خورشیدی را یاد می گیرند. دانش آموزان گستره وسیعی از منابع انرژی، از جمله سوخت های فسیلی، انرژی هسته ای، انرژی باد، برق آبی و انرژی جزر و مد، انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی، و انرژی زیستی برای برآوردن نیازهای انرژی مطالعه می کنند.

پیش نیاز:

دانش آموزان تعریف انرژی را بدانند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۳۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان ششم تا نهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • مزایا و معایب استفاده از منابع انرژی مختلف، از جمله زمین گرمایی، انرژی زیستی، و انرژی خورشیدی را توضیح دهند.
10,000 ریال – خرید و دانلود فایل