observing-space

موضوع :

علوم

نوع :

پویانمایی

توضیح :

دانش آموزان در مورد عملکرد تلسکوپ ها مطالبی را یاد می گیرند. آنها همچنین در مورد انواع مختلف تلسکوپ، از جمله تلسکوپ های اشعه گاما، تلسکوپ های رادیویی، و تلسکوپ های اشعه ایکس، که می تواند طول موج های مختلف نور را تشخیص دهند اطلاعاتی را کسب می کنند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با مفاهیم طول موج و طیف الکترومغناطیسی آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۳۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان هشتم تا دهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • اطلاعاتی در باره انواع مختلف تلسکوپ های جمع آوری کنند و آن ها را  توضیح دهند.
  • عملکرد تلسکوپ را توضیح دهند.
  • نام دو نوع تلسکوپ نوری را توضیح دهند.
10,000 ریال – خرید و دانلود فایل