energy-and-matter-a-sci-fi-adventure

موضوع :

علوم

نوع :

مفاهیم توسعه یافته

توضیح :

دانش آموزان به بررسی ماده و انرژی در محیط پیرامون خود می پردازند. با یادگیری نحوه شناسایی ماده و انرژی، دانش آموزان پی می برند که همه اجسام فیزیکى اطراف ما از ماده ساخته شده است. و انرژی عاملی است که باعث حرکت یا تغییراتی در مواد می شود.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با مفاهیم انرژی و ماده آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۲۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان پنجم تا هشتم

پیامدهای یادگیرنده:

  • توضیح دهند که انرژی عاملی است که باعث حرکت یا تغییراتی در مواد می‌شود.
  • توضیح دهند که تمام اجسام فیزیکی از ماده تشکیل شده‌اند.
  • به درستی نمونه‌هایی از انرژی و ماده را تشخیص دهند.