the-structural-layers-of-earth

موضوع :

علوم

نوع :

توسعه مفاهیم

توضیح :

دانش آموزان در مورد لایه های ساختاری زمین، که شامل پوسته، گوشته، هسته خارجی و هسته داخلی یادمی گیرند. پس از مطالعه خواص فیزیکی و شیمیایی هر یک از لایه های زمین، دانش آموزان یک مدل بر اساس حالت و چگالی لایه های زمین می سازند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با خواص مواد آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۲۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان ششم تا نهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • بیان کند که زمین از لایه‌هایی ساخته شده است.
  • لایه‌های ساختاری زمین شامل هسته داخلی، هسته خارجی، گوشته، پوسته، خمیرکره و سنگ‏کره را نام ببرد.
  • ویژگی‎های لایه‌های ساختاری زمین را شرح دهد.
  • مدلی بسازد که لایه‌های ساختاری زمین را نشان دهد.

 

20,000 ریال – خرید و دانلود فایل