forcenewtons-second-law-of-motion

موضوع :

علوم

نوع :

آزمایش

توضیح :

در  آزمایشی، دانش آموزان در یک محیط بدون اصطکاک به اجسام با جرم های متفاوت نیرو وارد کرده  و حرکات آنها را مشاهده می کنند. دانش آموزان رابطه ی بین جرم، مقدار نیروی اعمال شده، و حرکت را پیدا می کنند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با مفهوم نیرو، حرکت و سرعت آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۲۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان هفتم تا نهم

پیامدهای یادگیرنده:

  •   توضیح دهند که وقتی نیروی ثابتی به یک جسم وارد شود، سرعت آن افزایش می‏ یابد.
  • پیش‏ بینی کنند که با افزایش نیرو، سرعت جسم، افزایش بیشتری خواهد یافت.
  •  پیش ‏بینی کنند که با اعمال یک نیروی ثابت، سرعت اجسام دارای جرم بیشتر، کمتر افزایش می‏ یابد.
20,000 ریال – خرید و دانلود فایل