elements-forming-earths-land-and-seas

موضوع :

علوم

نوع :

پویانمایی

توضیح :

دانش آموزان در مورد عناصری است که بزرگترین بخش جامد زمین، دریاها، و اقیانوس ها را تشکیل می دهند مطالبی را یاد می گیرند. علاوه بر این، هنگامی که دانش آموزان با این عناصر آشنا می شوند، آن ها پی می برند که تنها تعداد بسیار محدودی از  عناصر شناخته شده زمین، در خشکی ها دریاها، و اقیانوس های وجود دارند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با جدول تناوبی آشنا باشند و باید ترکیب مواد را درک کنند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۳۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان هفتم تا دهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • تشخیص دهد که قسمت جامد زمین و اقیانوس‏ها را تعداد محدودی از عناصر شناخته شده تشکیل می دهند.
1,000 ریال – خرید و دانلود فایل