meteoroids

موضوع :

علوم

نوع :

پویانمایی

توضیح :

دانش آموزان درک درستی از شهاب سنگ ها به دست می آورند. دانش آموزان با نحوه حرکت و اندازه شهاب سنگ ها آشنا می شوند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با منظومه شمسی ما و روابط بین اجرام آسمانی مختلف که آن را تشکیل می دهد آشنا باشد.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۳۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان هشتم تا دهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • خواص فیزیکی شهاب سنگ ها را شرح دهند.
10,000 ریال – خرید و دانلود فایل