asteroids

موضوع :

علوم

نوع :

پویانمایی

توضیح :

دانش آموزان در مورد سیارک ها و کمربند سیارک ها  مطالبی را یاد می گیرند.  دراین پویانمایی کمربند سیارک ها و برخی از سیارک شناخته شده در آن را مشاهده می کنند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید درک درستی از فضا، منظومه شمسی، خورشید، و زمین را داشته باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۳۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان هشتم تا دهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • خواص فیزیکی سیارک ها را شرح دهند.
10,000 ریال – خرید و دانلود فایل