sedimentary-rocks

موضوع :

علوم

نوع :

پویانمایی

توضیح :

دانش آموزان یاد می گیرند که چگونه سنگ های رسوبی تشکیل می شوند. دانش آموزان متوجه می شوند که عوامل محیطی مانند دما، بارش، جریان آب و باد سبب شکل گیری سنگ های رسوبی می شود. علاوه بر این، دانش آموزان به مطالعه خواص سنگ های رسوبی انواع مختلف سنگ های رسوبی می پردازند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با سنگ های آذرین آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۳۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان هفتم تا نهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • توضیح دهد که چگونه سنگ های رسوبی تشکیل می شوند.
  • فهرستی ازخواص سنگ های رسوبی را نام ببرد.
  • فهرستی از انواع سنگ های رسوبی را نام ببرد.
10,000 ریال – خرید و دانلود فایل