stars

موضوع :

علوم

نوع :

پویانمایی

توضیح :

دانش آموزان اطلاعاتی در مورد ستاره ها و سال نوری کسب می کنند. همچنین دانش آموزان درک درستی از فاصله و اندازه در فضا و چگونگی  اندازه گیری این فاصله ها با سال نوری بدست می آورند.

پیش نیاز:


مدت زمان تقریبی آموزش:

۳۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان هشتم تا دهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • خواص فیزیکی ستارگان را شرح دهند.
  •  

    سال نوری را تعریف کنند.

  •  

    بدانند که چگونه برای اندازه گیری فواصل و اندازه ها از سال نوری استفاده می کنند.

10,000 ریال – خرید و دانلود فایل