nature-of-matter_structure-of-atoms_subatomic-particles_1

موضوع :

علوم

نوع :

پویانمایی

توضیح :

دانش آموزان موقعیت،بارهای الکتریکی و جرم های پروتون، الکترون و نوترون ها را در اتم  بررسی می کنند. دانش آموزان در مورد واحد جرم اتمی (amu) و مقایسه جرم پروتون، الکترون و نوترون اطلاعاتی را کسب می کنند.

پیش نیاز:

دانش آموزان با این واقعیت، که ماده از اتم تشکیل شده است باید آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۲۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان پنجم تا هشتم

پیامدهای یادگیرنده:

  • توصیف ساختار اتم، از جمله مکان، جرم  و بار الکتریکی پروتون ها در هسته
  • توصیف ساختار اتم، از جمله مکان، جرم، و بار الکتریکی نوترون ها در هسته
  • توصیف ساختار اتم، از جمله مکان، جرم، و بار الکتریکی الکترون ها در ابر الکترونی
  • تشخیص دهد که که پروتون ها هویت یک عنصر را تعیین می کند.
10,000 ریال – خرید و دانلود فایل