drilling-into-groundwater

موضوع :

علوم

نوع :

توسعه مفاهیم

توضیح :

دانش آموزان یاد می گیرند که چگونه آب های زیرزمینی را جمع آوری می کنند. دانش آموزان رابطه بین تخلخل، نفوذپذیری، آب های زیرزمینی، و جدول آب را پیدا می کنند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با خواص مواد و انواع خاک آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۲۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان هفتم تا نهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • توضیح دهد که نفوذپذیری، میزان عبور آب از یک لایه خاک است.
  • توضیح دهد که تخلخل، بر مقدار نفوذپذیری خاک تأثیر دارد.
  • توضیح دهد که آب زیرزمینی، با عبور آب از یک لایه نفوذپذیر و تجمع آن روی لایه نفوذناپذیر دیگر، تشکیل می‏ شود.
20,000 ریال – خرید و دانلود فایل