identifying-ph-of-substances

موضوع :

علوم

نوع :

آزمایش

توضیح :

دانش آموزان از طریق آزمایش و با استفاده از محلول های معین، کاغذ شناساگر یونیورسال، مقیاس PH را یاد می گیرند، . آن ها  ویژگی های اسیدها و بازها را یاد می گیرند همچنین نحوه تعیین خاصیت اسیدی، بازی، و یا خنثی بودن یک ماده را می آموزند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید  تعریف اسید، باز و pH را بدانند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۲۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان ششم تا نهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • توضیح دهد که pHمی‌تواند از صفر تا ۱۴ بوده و نشان‌دهنده اسید یا باز یا خنثی بودن مواد است.
  • توضیح دهد که pHکمتر از ۷ نشان‌دهنده خاصیت اسیدی، pHبیشتر از ۷ نشان‌دهنده خاصیت بازی و pH7 نشان‌دهنده خنثی بودن ماده است.
  • توضیح دهد که هر چه خاصیت اسیدی بیشتر باشد، کاغذ شناساگر قرمزتر، و هر چه خاصیت بازی بیشتر باشد، کاغذ شناساگر آبی‌تر می‌شود.

 

20,000 ریال – خرید و دانلود فایل