atomic-model-history-from-ancient-greece-to-thomson

موضوع :

علوم

نوع :

مفاهیم توسعه یافته

توضیح :

دانش آموزان مفهوم اتم را از زمان یونان باستان تا قرن بیستم بررسی می کنند. با یادگیری تاریخچه علمی از ماهیت ماده و همچنین تکرار آزمایش، دانش آموزان می توانند در مورد حضور ذرات زیر اتمی و ماهیت الکترون نتیجه گیری نمایند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید درک کنند که بارهای همنام همدیگر را دفع و بارهای ناهمنام همدیگر را دجذب می کنند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۲۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان هفتم تا دهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • توضیح دهند که ماده از اتم ساخته شده است.
  • توضیح دهند که کلمه اتم از کلمه یونانی اتموس گرفته شده است که معنای آن، “غیرقابل شکستن به ذرات کوچک‌تر” است.
  • مشاهدات انجام‌شده به‌وسیله کروکز و تامسون با استفاده از لوله اشعه کاتدی را توضیح دهند.
20,000 ریال – خریدو دانلود فایل