groundwater-and-surface-water

موضوع :

علوم

نوع :

پویانمایی

توضیح :

دانش آموزان تاثیر فعالیت های انسانی بر آب های زیرزمینی و آب های سطحی در حوضه  آبی را یاد می گیرند. دانش آموزان دلایل آلودگی آب می یابند و به این درک که مواد شیمیایی خانگی، زباله های شیمیایی صنعتی، کودهای شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی و فاضلاب های صنعتی از منابع آلودگی آب در حوضه آبی به شمار می آیند.

پیش نیاز:

دانش آموزان باید با مفاهیم آلودگی و حوضه آبی آشنا باشند.

مدت زمان تقریبی آموزش:

۳۰ دقیقه

سطح یادگیری:

دانش آموزان هفتم تا دهم

پیامدهای یادگیرنده:

  • تاثیرفعالیت های انسانی را  بر آب های زیرزمینی و آب های سطحی در حوضه آبی توضیح دهد.

 

10,000 ریال – خرید و دانلود فایل